Zde se dozvíte aktuální informace o probíraném učivu: 

 
Budu používat zkratky:   Pís - Písanka 
                                       Čít -  Čítanka
                                      M 6-  Matematika 6, prac.sešit velký Alter 
                                       MP 4 - Moje počítání 4
                                     ČJ-uč.- ČJ učebnice
                                   ČJ-pr.s.- ČJ pracovní sešit
                                    Prv-uč. - Prvouka - učebnice
                                  Prv-pr.s.- Prvouka - prac.sešit
                                  AJ -pr.s. - Anglický jazyk- prac.sešit    
 
18.- 22. 6.   2018            ČJ-pr.s.    str.37, 38 - dokončeno
                                        M 6         str. 32, 28/7,8 do M-Š ..dokončeno

                                        MP 5       str.32-36,12,13, 37

                                        Prv          str. 66,67
                                        Pís          str. 34, 35, 36
                                        Čít          str. 106-109
 
                                       !!! V pondělí donést PÍSANKU !!!
 
 
11. - 15. 6.  2018            ČJ -pr.s.   str. 35 - 36
                                       ČJ-uč.      str.75/7 přepis do Čj-Š
                                       MP 5        str. 29, 30, 31    
                                       M 6          str. 27, 28, 29, 30/1,2, 31/5, 33/čtverec
                                       Prv           str. 63, 64, 65
                                       Pís           str. 32, 33
                                       Čít            str. 104-105 
 
4. - 8. 6.    2018              Čj-uč.      str.71 - ústně
                                       Čj- pr.s.   str. 34/ celá
                                       M6           str. 25/2,3,4,5  , 26/celá, 21/4,5 , 31/2,3
                                       MP 5        str. 11, 28, 27
                                        Pís          str. 29/ dok.,31, 32(půl str.)
                                        Čít           str. 100-103
                                       Prv           str. 61, 62 uč. i pr.s.
 
28. - 31. 5.  2018           Čj-pr.s.    str. 32/celá , 33
                                       M6          str. 22/5 2 sloupečky do M-Š
                                                      str. 23/5, 24/ 2,4-7, 8,9 , 25/1
                                       MP 5       str. 9, 10
                                       Pís          str. 28/dok., 29/ polovinu str. , 30
                                       Čít          str. 96-99
                                       Prv          str.60 (uč. i pr.s.)          
                                       
  21. - 25. 5. 2018           Čj-uč.     str. 71,72, 72/2 do Čj-Š
                                     Čj-pr.s.   str. 31/4,5 + opakovací list, 32/1,
                                      M6         str. 19, 20, 22/celá(bez 5)
                                      MP 5      str. 7,8, 25
                                      Pís         str.27, 28/6 řádků
                                      Čít          str. 94-95, 95/hra povolání(29.5.)
                                      Prv          pr.s. 59 
 
 
14. - 18.5. 2018            ČJ-uč.     str.70
                                     ČJ-pr.s.   str.29, 30, 31/1,2,3
                                     M6          str. 16/9 do M-Š, 17/celá, 17/11 do M-DÚ
                                                    str. 18/ celá , 17/7 do M-Š
                                     MP 5      str. 5,6,23,24
                                     Pís         str. 26,  27/ 2 hádanky
                                     Čít          str. 92-93, Sluníčko-recitace zpaměti
                                     Prv         opak. list - zelenina, stromy, jaro, ptáci
                                                    opakování v uč. str. 59
 
                                     DÚ - PRV- pr.s.-připravit si str. 59 ústně
 
 
2. - 4. 5. 2018               ČJ- pr.s.    str. 27, 28/dok.
                                     MP 5         str. 4/1, 22, 23, 5 
                                     M 6           str. 15/2-6, 16/1-7,10,   21/3
                                     Pís            str.24, 25
                                     Čít             str. 90-91
                                     Prv            str. 57-58 (uč. i pr.s.)
 
 
                                       
23. - 27.4.  2018            ČJ- uč.    str.64/3 ústně , 61/11 do ČJ-Š
                                      ČJ - pr.s.  str. 25, 26/celá
                                      MP 4        str. 29-32 dokončit za DÚ 
                                      M 6          str. 14/1,2,3 , 15/1, 21/1,2
                                      MP 5        str. 1,2,3
                                      Pís           str.  21,22,23
                                      Čít           str.  86-89
                                      Prv           str. 56 (uč. i pr.s.)
 
                                     - M - učit se  násobilku 2
 
     
        
 
16.-20.4.  2018              ČJ-uč.   str.64-ústně
                                      ČJ-pr.s.  str. 23/4,5 , 24/1,2,3,4
                                       MP 4     str.25-28
                                       M6        str.10/5, 12/1 do M-Š, 12/2-5
                                                         13/1,2,4,5,6,7
                                       Pís        str.19, 20
                                       Čít         str.78-80
                                       Prv         uč. i pr.s. 55, dopravní značky, vybavení kola
                                                      druhy zeleniny
                                       AJ           pr.s. 69/vystřihnout knížečku
                                                              42-43 naučit báseň Where´s my sock?
 
 
 
9. - 13. 4.  2018             ČJ-uč.     str.63 - slovní druhy
                                      ČJ-pr.s.   str. 21, 22, 23/1,2.3  
                                       MP 4      str. 23, 24
                                       M6          str.9/celá, 9/9 do M-Š
                                                      str.10/2,4,6, 3-ústně, 11/2-5
                                      Prv          uč. i pr.s. 54- druhy zeleniny
 
3. - 6.4.    2018              ČJ-uč.   str. 60/2 do Čj-Š přepis, 62/1,2 ús.
                                                    str. 61/6 do ČJ-DÚ
                                      ČJ-pr.s.  str.19/celá, 20/2,3
                                      MP 4      str. 21,22
                                       M6         str.8/3  do M-Š
                                                     str.8/celá, 11/1 do seš.Geometrie
                                      Prv         uč. i pr.s. 53
                                      Pís         str.16-18 (na čtv)
                                      Čít          str. 84-85, 76-77
 
26. - 28. 3.   2018          ČJ-uč.  str. 60/ ústně
                                      ČJ-pr.s. str.17/6,7 , 18 , 19/5
                                      M6        str. 7
                                      MP 4     str.18-20
                                      Čít         str.  81-83, DÚ 84-85 + HRA povolání
                                      Pís        str. 14, 15
                                      Prv-pr.s. str.52
 
 
 
19.- 23. 3.  2018           ČJ-uč.     str.58-ústně, 59/5 do ČJ-DÚ
                                                           58/2 přepis do ČJ-Š
                                      ČJ-pr.s.   16/1,2,3,4 , 17/5
                                      M6           str.6/celá
                                      MP 4        str. 14-16, 17-DÚ
                                      Čít            str. 73-74
                                      Pís           str. 12, 13 (na pátek)
                                     Prv-uč.      str.50,51
                                     Prv-pr.s.    str.50,51
 
                                     DÚ - připravit si báseň na 12.4.
                                           - do stř. 28.3. přinést list- Čtenářský deník
 
 
 
12. - 16.3. 2018             Čj-uč.     str.56/12 do ČJ-Š, 56/11-6 vět do ČJ-DÚ
                                      ČJ-pr.s.  str.12/4,5 , 13/celá, 14, 15
                                      M6          str.4, 5
                                      MP4        str. 11-13
                                      Čít           str. 72-73 +hra povolání
                                      Pís          str. 10,11
                                      Prv          uč. i pr.s. 49 + pr.list Domov a vlast
 
                                      - Čtení- V pá posílám list- Čtenářský deník.
                                                         Zapsat přečtenou knihu do stř. 28.3. 
 
 
5. - 8. 3.   2018             ČJ-uč.     str. 56/ústně, rámeček, 57-sloh
                                     ČJ-pr.s.   str.10, 11/celá,DÚ kostky,  12/1,2,3
                                     M6           str.1/8, 2/1-oranž.rám. do M-Š i se zk.
                                                     str.2/celá, 3/celá, 2-žlutý rám. do M-DÚ
                                     MP4         str. 8-10
                                      Čít           str. 70-71, lísteček p,b,d,q
                                      Pís          str. 7-9
                                     Prv           opak.hodin, měsíců, dny v týdnu
                                                      uč. i pr.s.48
                                                      pr.s. 49-připravit si, nic nepsat, na stř.14.3.
 
 
26.2.- 2.3.   2018         ČJ-pr.s.    str. 8, 9
                                    ČJ- uč.     str. 55/ ústně, 56/10 do Čj-DÚ
                                     M5           str.30,31,32 - celý dokončen
                                     M6           str.1/1-7
                                     MP 4       str.6, 7
                                    Čít            str.68-69 (báseň-rýmy)
                                    Pís           str.4 , 5 , 6
                                    Prv           uč. i pr.s. 46, 47
 
 
 
 
19. - 23. 2.  2018        ČJ-uč.       str.52/12 do ČJ-Š, zbytek ústně, 54 ústně
                                                    str.51/6a) 3 věty do ČJ-DÚ
                                   ČJ-pr.s.     str. 5, 6, 7
                                    M5           str. 26/1-6, 7 do M-DÚ, 27, 28/1-4,6,7
                                                     29/1,2,3,4,6,7
                                   MP 4         str. 4, 5 , M-Š- sú
                                   Prv            uč. i pr.s. str.44,45 + hodiny list+ Praha
                                   Čít             64-67
                                   Pís            1-3
 
 
12. - 16.2. 2018         Čj-pr.s.       str. 50
                                      pr.s.2      str.4
                                                    ČJ-DÚ lísteček
                                   M5            str.22 , 22/3 do M-Š,  23,24,25
                                   MP 3         celá dokončena
                                   MP 4         str. 1,2,3
                                   Prv            uč. i pr.s. str.42-43
                                   Čít             62-63
                                   Pís             39-40
 
 
29.1. - 1.2. 2018        Čj-pr.s.      str. 45-49
                                   M5            str.21/celá
                                   MP3          str.28-29, 30-DÚ (na po 12.2.)
                                   Prv            list ČAS-dokončit za DÚ (na stř 14.2.)
                                   Čít             str. 60-61(připravit 62-63 DÚ) 
                                   Pís            str. 36 (37,38 za DÚ) ( na čtv 15.2.)
 
                               
 
 
22. - 26. 1. 2018           ČJ-uč.         Čj-Š list dy,ty,ny+lístek množ. číslo
                                     ČJ- pr.s.      str.41/4-6, 42-43+ DÚ kostky na pá, 44 
                                     M 5             str. 17/8, 18/1-6, 17/4 do M-DÚ, 20/1,2,4-7
                                                              21/1 ,  19/4
                                      MP3           str.25, 26, 27
                                     Prv-uč.        str. 40,41, hodiny-procvičuj prakticky
                                     Prv.-pr.s.      str.40,41
                                      Čít               str. 57-59
                                      Pís              str. 33, 35
                                      AJ uč.         str.32-33
                                      AJ pr.s.       str.28
 
 
15.-19. 1. 2018             ČJ - uč.      str.44/ústně , 48/3 přepiš do ČJ-Š
                                     ČJ - pr.s.    str. 37/6, 38, 39, 40
                                     M 5            str.16/ 1-6,8 , 17/1-3,5-7, 19/1-3
                                     MP3          str. 21-24
                                     Prv-uč.      str.39
                                     Prv-pr.s.    str.39/1-4
                                     Čít             str. 54-55
                                     Pís             str. 31-32
 
                                     DÚ            do PRV přinést HODINY
                                                      do VV přinést ZMIZÍK
                                                      na pá knihu DON :-) 
 
 
8. -10. 1. 2018               ČJ-uč.      str.46
                                      ČJ- pr.s.    str. 37/1-5 
                                      M5            str. 12/2,4,5 , 12/1 do M-Š, 12/3 do M-DÚ
                                                       str.13, 14 , 15
                                      MP3          str.20                            
                                      Prv-uč.      str.35,38,39, DONÉST HODINY
                                      Prv-pr.s.     str.38/2
                                      Čít              52-53 
                                      Pís              29-30       
                                      AJ-pr.s.       str. 26,27
 
                                      - učit se do AJ - příští hodinu TEST(čtvrtek)
                                            - v po 15.1. ČJ přinést obrázek mazlíčka na popis
                                            - umět vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné                                                             souhlásky
                                            - ČJ-DÚ nalepený list
 
 
 3. - 5. 1. 2018               ČJ-pr.s.    str. 35/7-10 , 36 , list 
                                      M5           str. 11/celá
                                                      str. 7/3 zelený rám. do M-DÚ
                                                     dvojlist uprostřed - tělesa slepit, eura do                                                                               obálky
                                       MP3        str.18,19
                                       Prv-pr.s.  str.37/ 3-5, 38/1
                                       Pís          str.28, 34
                                       Čít           str.50-51
 
                                             
 
 
18. - 22. 12.  2017          ČJ-uč.     str. 41/2 ústně, 3 do čj-Š
                                      ČJ-pr.s.    str.31, 32, 33, 34 (celá - dokončit za DÚ)
                                      M5           str. 7/1,2,4-6, str.8-10
                                      MP 3        str. 14 , 15 , 16-17 DÚ
                                      Prv- pr.s.  str.36/1, 2-DÚ
                                      Pís           str. 27
                                      Čít           str. 46-49 
                                      AJ - uč.  str. 25 I like.. I don´t like..
                                      AJ-pr.s.   str. 22-23 
 
                                      - číst   
                                            - domácí úkoly na středu 3.1.
   
 
11.-15. 12.        2017      ČJ-uč.      str.40/1a) 4věty do Čj-Š
                                                      str.41 - vyvození u,ú,ů
                                      ČJ.pr.s.    str.30/6 a)b)c) 
                                       MP3        str.12, 13
                                       M 5          str.3, 5, 6, 9/1,2
                                       Prv-pr.s.  str. 33, 34
                                       Pís          str. 25, 26 (dú na čtv 21.12.
                                       Čít           str. 43
 
                                       DÚ - ČJ  list celý na po 18.12.
                                               Čít - str.43/ báseň U krmelce učit se zpaměti                                                                             na čtv 21.12.
 
 
 
6.- 8. 12.       2017        ČJ-uč.      str.39, 40
                                     ČJ-pr.s.    str.29/1-4 , 30/5
                                     MP 3        str. 11
                                     M 4/B       celý sešit dokončen - nenosit
                                     M 5           str. 1,2,4
                                     Čít            str. 38,39
                                     Pís            str.23,24
                                     PRV uč.   str.32, 33
                                     PRV pr.s.  str.32 
 
                                    - Pís str.24 - donést ve stř !!!                        
 
 
 27.11. - 1. 12. 2017     ČJ-uč.     str.36, 37,38
                                    ČJ-pr.s.    str. 28
                                    MP 3        str. 8-10
                                    M 4/B       str. 21-24, 25/7
                                    Čít            str. 34-37
                                    Pís           str. 22
                                    PRV uč.   str. 26 -31
                                    PRV pr.s. str. 26 -31
 
                                    DÚ -Prv na pátek opakovat LES - testík 
 
 
 
20. - 23.11.   2017        Čj-uč.      str.33,34 - ústně
                                     ČJ-pr.s.   str. 26 , 27
                                      MP 3      str. 4-7
                                     M 4/B      str. 19-20
                                      Čít          str. 32-33
                                      Pís         str. 20-21
                                     Prv-uč.     str.24-25
                                     Prv-pr.s.   str.22-25
                                     AJ- uč.      str.20
                                     Aj- pr.s.     str. 18-19
 
                                        DÚ - AJ- učit se -příští hodinu test na lekci 2 !!!
 
 
13. - 16. 11.  2017        ČJ-uč.    str.31,32-ústně
                                     ČJ-pr.s.  str. 22-25
                                     MP 3      str.3
                                     M 4/B     str.17/celá , 18/celá
                                     Čít          str. 30-31
                                     Pís          str.18-19
                                     Prv-uč.    str.20-23
                                     Prv-pr.s.  str.20-21, 22/1
 
                                     - ČÍT- 31/hra povolání-na čtv 23.11.
 
 
  6. - 10. 11.  2017         ČJ-uč.   str. 24/1 -3věty -přepis do ČJ-Š, 25-sloh, 28,29
                                   ČJ-pr.s.  str. 19/3 ,  20/4,5,6 ,21/celá-kostky DÚ na út
                                    MP 2      str. 32
                                    MP 3      str. 1/1-4, 2/1-3  , M-Š lísteček sl.úloha
                                    M 4/B     str. 14/celá ,  15/celá, 16/celá
                                    Čít          str. 25 - 29
                                    Pís          str. 15-17
                                    Prv-uč.    str.16-19
                                    Prv-pr.s.  str.16-19
 
                                    - ve stř pošlu test z PRV-podepsat a vrátit zpět
                                          - číst
 
 
30.10. - 3.11. 2017     ČJ-uč.     str.23/3,4 ústně , str.26
                                   ČJ-pr.s.   str.18/ 6-8 , 19/1,2
                                    MP 2      str.31
                                   M 4/B      str.12/celá , 13/celá
                                   Čít           str.22-25
                                    Pís          str. 13,14 
                                    Prv          str.15, uč.str.16
                                                    
 
                                   - PRV-opakovat podle pr. sešitu str.13,15
                                                    - příště testík(v pátek 3.11)
 
 
23. - 25. 10. 2017      ČJ-uč.      str.21/5 , 22/2,3 ústně,4 do ČJ-Š
                                  ČJ-pr.s.   str.15/7, 16/8,9  , 17/2-5
                                   MP2        str. 29/celá, 30/celá
                                   M 4/B      str.9/1,3-7 ,8/7,8  ,10/celá
                                   Čít           str.19-21
                                    Pís          str.12
                                   AJ            uč. 12
                                                   pr.s. 9,10
 
 
 
16. - 20. 10. 2017      ČJ-uč.     str.19, 20/2 ústně , 20/3 přepiš do ČJ, 21/ústně
                                  ČJ-pr.s.    str. 14/1,2,3 , 15/5,6
                                  MP 2        str.27/1,2 , 28/celá-DÚ
                                  M 4/B       str.5/1,2,4-7,9 , 7/1-6 , 8/1-6
                                                   geometrie str.11
                                   Čít           str.16-18
                                   Pís          str. 10,11
                                   Prv          uč.-str.13,14 , pr.s. 13,14
                                    AJ          uč. str. 10-11 , pr.s. 7,8
                                                  procvičovat: I can see.., I can´t see...
                                                                      Can you see...?
 
                                    DÚ -   Číst
                                               
 
9. - 13. 10. 2017       Čj-uč.       str.12/13, list - cv.1,2,3
                                 Čj-pr.s.     str. 12, 13/1-3,4
                                 MP 2        str.
                                 M 4/B       str.2/4-8, 3/celá, 4/celá, 6/celá
                                                  geometrie-list
                                  Čít           str. 14-16
                                  Pís          str. 8/dok. , 9/celá
                                  Prv-pr.s.  str.11,12
                                  Prv- uč.   str.12
                                  AJ          alphabet uč. 4-7, pr.s.4
                                                procvičovat uč.str.2
                                                It´s a white cat....
 
                                  DÚ         Čj-uč. 15/2 přepsat do ČJ-DÚ
 
 
2. - 6. 10. 2017         ČJ-uč.     str.10, 11-cvičení ústně
                                 ČJ.pr.s.    str.9/7,8,  10/10,11 , ČJ-Š lísteček , 11/celá
                                  M-list       6/1,2 ,3-přepsat do M-Š-rozklad , celý dokončit
                                  MP 2       25/1,2,3 , 26/2
                                  M 4B       1/7-9 , 2/1-3
                                  Čt            str.12,13
                                  Pís           str.7,  5/dok. , 8/5 řádků
                                  Prv           str.8/3 , 10/1-4
 
                                  DÚ - ČJ-pr.s. 11/ kostky- vybrat 1 povolání
                                          
 
 
25. - 26. 9. 2017       ČJ-uč.     str.9/1,2 ,  10 abeceda
                                 ČJ-pr.s.   str.8/1-5 , 9/6 , 10/9 DÚ
                                 M-list       str.5-celá
                                 MP 2       str.22/1-4 , 23/celá DÚ
                                 ČT           str. 10-11
                                 PS           str. 6
                                 Prv-pr.s.   str. 8/1,2 , 9/1,2 (DÚ)
                                 Prv- uč.    str. 8,9
 
 
 
18. - 22. 9. 2017      ČJ-uč.     str. 6/5 , 7/8,10
                                                str.8/2b) - 10 slov přepsat do ČJ-Š
                                ČJ-pr.s.   str. 5/7a)b) , 6/8 a)b)c), 9  , 7/celá
                                MP 2       str. 19/ 1-3 , 15/3,4 , 20/1,3 , 21/1,2
                                ČT           str. 6-9
                                PS           str. 4, 5/ 7ř. 
                                Prv-pr.s.  str.6/3 , 7/1-3
                                Prv-uč.    str.7        
 
                                DÚ - Platí jako v 1.tř.-co se čte ve škole, přečíst doma. :-)
                                          ČJ-uč. 9/3b) přepsat do ČJ-DÚ (na pondělí)
                                          MP2  21/2 
 
11. - 15. 9. 2017      ČJ-uč.   str. 5, 6/3,4
                                                    6/4a) přepsat do ČJ-Š do 2 sloupců
                                ČJ-pr.s. str. 4/1-5 , 5/6  
                                PS         str. 2,3
                                ČT         str.3-5
                                MP 2      str.10/3 , 11/1,2,3 , 12/1,2 , 13/1-3 , 14/2 , 18/1-3
                                M 4B      str. 1/1-6
                                Prv-uč.   str. 5,6
                                Prv-pr.s. str. 5/1-3 , 6/1,2
 
                                - uč.ČJ - 6/6 přepsat do ČJ-DÚ